Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'lerum'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Ein annan søskenflokk frå garden Lerum (Leri) i Luster har ogso to store utfordringar. Denne huslyden var ein del plaga av den spedalske sjuka, og me veit at både mori og fleire av borni leid av denne sjukdomen, men me lyt tru at dei to som utvandra til Amerika var skåna? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Hans Ørbech Christenson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 13.10.1793 og d. som gardbrukar på Leri 24.6.1840. Hans fekk 15.6.1814 skøyte på heimebruket hjå faren, og 13.11.1817 gifte han seg med Inge­borg Hansdotter frå Leirmo. Ho vart døypt 1.4.1798 og d. som gardbrukarenkje på Leri 15.7.1852. Ho var då spedalsk. Hans styrte bruket så lenge han levde, og sidan heldt enkja fram med drifti til eldste sonen fekk ta over i 1844. Hans og Ingeborg på Leri fekk òg elleve born i lag: 1. Christi Hansdotter (1818-1850), ugift, var spedalsk. 2. Christen Hansson (1821-1877), fekk ta over heimebruket på Leri etter foreldri. 3. Hans Hansson, f. 22.11.1823, Hans Hanson (Lerum) utvandra til Amerika i 1851 og levde i 1852, men ##### (lagnaden hans i Amerika?) 4. Metta Hansdotter (1826-1890), vart gift med husmann Hans Salomonson i Hagen under Leri (1817-1894). 5. Johannes Hansson (1827-1827). 6. Metta Kirstine, kjend som Kirstina Hansdotter (1828-1906), vart gift med husmannssonen Christen Larsson frå Lange­teigen under Heltne i Dale (1820-1897). 7. Erik Hansson (1831-1901), var lærar og kyrkjesongar og budde på Haugen under Nes. 8. Johannes Hansson (1833-1848), visstnok spedalsk. 9. Ingeborg Hansdotter, f. 18.5.1836, Ingeborg Hanson (Lerum) utvandra til Amerika i 1866 og gifte seg ##### (date and place of her marriage? – prior to 1870!) med Nils Andersson frå ##### (norsk opphav?) i Amerika kjend som Nels Anderson. Han var son av ##### (foreldri med yrke, bustad og opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – 1833?) ##### (kan det vera denne mannen frå Luster: Nils Andersson Drevdal, f. i Luster 1.2.1832, gifte seg i Luster 30.6.1862 med Rønnaug Hansdotter frå Vatnet under Bolstad, f. i Skjåk 8.6.1834. Nils og Rønnaug vart buande nokre år som innerstfolk i Gaupne, men utvandra i 1866 til Amerika, men ingen spor etter dei har vore finne so langt!! – denne Nils hadde ei søster Martha Bertelson som i 1871 utvandra til Crawford Co., WI, og mellom fadrane til dotteri Anna Berntine Bertelson hausten 1871 finn me Ingeborg Hanson!! – sjå: https://forum.arkivverket.no/topic/223172-martha-andersdotter-1844-og-ole-andreas-%C2%ABotto-august%C2%BB-bertelson-1839-fr%C3%A5-bergen-via-wisconsin-og-michigan-til-f%C3%B8r-1880-%C2%ABappelsinbyen%C2%BB-sanford-florida-detaljar-om-denne-utfordrande-huslyden/?tab=comments#comment-1890044 Nels og Ingeborg farma nokre år i Franklin township, Vernon Co., Wis., men selde farmen i 1882 og flytte ##### (later destiny?) Me kjenner til to born i huslyden: ##### (fleire born?) a. Ingeborg Anderson, dotter av Ingeborg og paktar Nils Endreson på Kroken (1831-1895), var f. i Luster 29.2.1864, men utvandra til Amerika med mor si i 1866 ##### (listed 1870 and 1880 – later destiny?) b. Stina ##### (full name?) Anderson, f. i Vernon Co., Wis. ##### (date and place of her birth? – 1874?) ##### (listed 1880 «related» – later destiny?) Fam. 1870: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-PRD Fam. 1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBV-9G9T 10. Nils Hansson (1838-1842), tvilling. 11. Britha Hansdotter (1838-1891), likeins tvilling, Britha Lerum utvandra til Amerika i 1866 og vart der borte gift med husmannssonen Simon Christenson frå Grandane under Øvrebø (1838-1905) (s.d.). ~~~~~~~~~~~~~~ * Sonen Hans vert truleg vanskeleg å finna att...? * Dotteri Ingeborg har eg før identifisert som kona til ein Nels Anderson i Franklin township, Vernon Co., WI. Denne huslyden budde i eit nabolag med overvekt av emigrantar frå Luster. Noki vigsle for denne Ingeborg og mann hennar finn eg ikkje, men det ser ut til at Ingeborg utvandra på same skipet som ein Nils Andersson frå Luster, som rett nok hadde med seg ei kone, men som so langt har vore fullstendig «forsvunne» i Amerika. Eg spekulerer på om kanskje Rønnaug Hansdotter, kona til Nils, døydde på vegen over, og at Nils då slo seg i lag med Ingeborg? Kan dei ha gift seg i Quebec? Noko prov på identiteten til denne Nels Anderson får me vel ikkje før lagnaden til Nels og Ingeborg kan finnast. Etterkomarar etter søsken av Ingeborg fortalte meg alt i 1979 at Ingeborg og mann hennar forlet Wisconsin kort etter dei selde farmen i 1881 og drog «vestover», men kvar kunne ingen fortelja meg den gongen! No vonar eg at ekspertisen i Brukarforum kan bidra med oppklaring av denne kjempegåta og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Johannes Erikson Lerum representerer ein huslyd som eg har jobba ganske so aktivt med i mange år, men der eg framleis står fast på ein del detaljar om borni og ektemakane deira. No vågar eg å leggja ut huslyden i Brukarforum med von om at kanskje ein og annan detalj kan komma til rette? Det oppdaterte manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ Johannes Erikson {Lerum}, f. {i Luster} 27.12.1842, John E. Lerum utvandra til Amerika alt i 1861 og gifte seg første gongen i Dane Co., Wis. 29.6.1868 med Lucris Nilsdotter frå Vetlesætre under Solvi i Hafslo, i Amerika kjend som Lukris Nelson. Ho var f. i Hafslo 8.9.1850 og utvandra til Amerika med foreldri sine i 1862. John og Lukris farma ei tid i Dane township, Dane Co., Wis., men flytte kring 1878 til ein farm i Oslo township, Brookings Co., S.D. Sidan budde dei ei tid som pensjonistar i Brookings, Brookings Co., S.D. der Lukris d. 28.11.1901. John gifte seg att i Jackson, Minn. 27.1.1903 med enkja Anna Christensdotter, opphavleg frå Volden under Hauge, men då kjend som Anna Haverberg. Ho var f. i Luster 5.10.1842 og hadde før vore gift to gonger, først med skomakar og innerst Ole Johannes­son i Fura under Hauge (1839-1864) og sidan med husmann Anders Olson, visstnok i Åreskori under Kroken (1845-1894). Ho utvandra til Amerika i 1887. Anna d. i Jackson, Minn. 8.7.1915, men alt kring 1913 vart ho skild frå John. John Lerum på si side gifte seg tredje gongen i Minnehaha Co., S.D. 8.7.1914 med Britha Arnesdotter Matre frå Kvinge i Masfjorden, i Amerika kjend som Bertha Mathre. Ho var dotter av gardbrukar Arne Rognaldson Matre på Kvinge nordre, opphavleg frå Matre lille, og kona Randina Andrea Rognaldsdotter frå Soleim og f. i Masfjorden 17.1.1888. Ho utvandra til Amerika i 1908. John og Bertha budde visstnok ei tid i Dell Rapids, Minnehaha Co., S.D., men flytte sidan attende til Volga, Brookings Co., S.D. John d. i Elko, Minn. 29.5.1930, medan Bertha Lerum sidan flytte til Seattle, King Co., Wash. der ho d. 1.11.1952. John Lerum fekk i alt ni born, åtte frå første ekteskapet og eitt frå det tredje: a. Elick Louis Lerum, f. i Dane Co., Wis. 2.7.1869, d. i Minneapolis, Minn. 3.8.1931. Han gifte seg i Brookings, S.D. 15.2.1899 med Anna Marie, kjend som Mollie Kjos. Ho var f. i Rock Co., Minn. 19.6.1879 og d. i Minneapolis, Minn. 21.8.1962. Elick og Mollie farma nokre år i Oslo township, Brookings Co., S.D., men flytte sidan til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der Elick livnærte seg som trikkemekanikar («street car motorman»). Dei fekk fire born i lag. b. Johanna, kjend som Jennie Lerum, f. i Dane Co., Wis. 17.9.1870, d. i Elko, Minn. 2.2.1952. Jennie gifte seg i Elko, Minn. 4.1.1891 med Carl Johan Vebjørnson frå Bradset i Meløy, Rødøy i Nordland, i Amerika kjend som Charles J. Knutson. Han var son av husmann og fiskar Vebjørn Knutson i Bradsetvik under Bradset i Meløy, Rødøy, opphavleg frå Dalen under Tjugen i Stryn, og kona Hanna Steffensdotter frå ##### (opphavet hennar? – f. Rødøy 1841) og f. i Rødøy 4.5.1866, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1876. Han d. nær Northfield, Minn. 23.8.1956. Jennie og Charles farma i New Market township, Scott Co., Minn. og fekk elleve born i lag. c. Nels Lerum, f. i Dane Co., Wis. 3.11.1871, d. i Beulah, Mercer Co., N.D. 14.9.1941. Han gifte seg i Volga, S.D. 8.11.1893 med Anna G. ##### (Anna’s middle name?) Olson. Ho var f. ##### (exact date and place of Anna’s birth? – Norway 1868/1869!? – ”from Appleton, Minn.” – 1910 census suggests she emigrated 1877!? – 1930 census suggests she emigrated 1871!!? – born May 24, 1867 – daughter of Olaf Olson?) og d. i Chicago, Ill. ##### (date of Anna’s death? – about 1962?? – Dec. 13, 1961?) Nels Lerum var murar («stone mason»), og han og Anna budde først ##### (early place(s) of residence of Nels and Anna? – Nels 1900 alone (married laborer) at Willmar, Kandiyohi Co., Minn. – lived 1904 in S.D. – Dec. 1905 in Brookings Co., S.D. – moved 1906 to N.D. – 1910 common laborer Velva township, McHenry Co., N.D. – 1920 hotel keeper at Noonan, Divide Co., N.D.! – 1930 plasterer at Zap, Mercer Co., ND) men flytte 1920 til Zap, Mercer Co., N.D. Dei fekk ni born i lag. d. Anna Christine Lerum, f. i Dane Co., Wis. 30.3.1873, d. i Summit, S.D. 4.11.1951. Anna gifte seg i Volga, S.D. 5.5.1893 med Rasmus Rasmusson frå Utset på Hitra, i Amerika kjend som Rasmus Udseth. Han var son av gardbrukar Rasmus Pederson på Utset, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Anna Marie Estensdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. på Hitra 7.12.1858. Han utvandra til Amerika i 1888 og d. i Watertown, S.D. 6.9.1944. Anna og Rasmus farma i Summit township, Roberts Co., S.D. og fekk fjorten born i lag. e. Emma Jeanette Lerum (1877-1964), vart gift med husmanns­sonen Melchior Knutson Aaberge frå Bukti under Bollingberg (1864-1951) (s.d.). f. Sena ##### (Sena’s full first and middle names? – Sena is often a ”shortening”! – cemetery shows ”Sina” – search Lake Campbell Lutheran church records!?) Lerum, f. i Brookings Co., S.D. 30.8.1880, d. i Brookings Co., S.D. 18.4.1888. g. Henry ##### (Henry’s middle name?) kjend som Harry J. Lerum, f. i Brookings Co., S.D. 3.1.1884, d. i San Francisco, Cal. 15.9.1935. Harry gifte seg ##### (exact date and place of Harry’s marriage? – only son: Kenneth D. Lerum, born San Francisco, Cal. Feb. 14, 1916, died June 26, 1988 Fresno, Cal.) 1914 med Elizabeth M. ##### (Bessie’s middle name?) kjend som Bessie M. MacLennan. Ho var f. ##### (place of Bessie’s birth? – Nova Scotia – parents born in Norway!! – town/county? – 1920 census says 1878! – death record says: born in Canada ”about Feb. 21, 1884” – 1930 census gives her age as 49 – imm. 1890!) 21.2.1884 og d. i Oakland, Cal. 17.10.1954. ##### (death record says: ”found dead”) Harry var frisør (”barber”), og han og Bessie budde i San Francisco, San Francisco Co., Cal. Dei fekk ein son i lag. h. Arthur ##### (Arthur’s middle name?) Lerum, f. i Brookings Co., S.D. 10.7.1885, d. i Brookings Co., S.D. 22.4.1888. i. Arnold L. ##### (Arnold’s middle name?) Lerum, f. i Minnehaha Co., S.D. 8.4.1915, d. i Beloit, Ia. 14.10.1926. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dette er ein familie som eg oppdaga her om dagen ganske so tilfeldigt. Det er fleire personar med namn Christen Christenson Lerum som utvandra frå Luster til Amerika, og eg oppdaga ei samanblanding av to av desse. Den eine Christen C. LERUM (1848-1929) budde i Wisconsin, medan hin Christen C. LERUM (1850-1939) hamna i Nebraska. Denne siste har eg no sete med i ganske mange timer for å «sortera» ut kva opplysningar som eg har finne på nettet, men særleg manglar eg liktaler (obituaries), som eg vonar nokon kan hjelpa meg finna ut av? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i kveld: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at fleire nye detaljar er dukka opp, er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #17 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Ingrid Christensdotter representerer ei gigantisk utfordring, som har lege utan resultat på skrivebordet mitt sidan 1980-talet. So greier nokon å løysa denne gåta, ville eg verta kjempeimponert! Ingrid Christensdotter Lerum var fødd i Luster 8.6.1846 og utvandra til Amerika i lag med fleire søsken i 1860. Dei fleste søskeni busette seg i Buffalo Co., WI, og der vil eg tru ogso Ingrid budde den første tidi. På eitt eller anna tidspunkt skal ho so ha gift seg med ein Yankee med namnet YATES, og ifølgje etterkomarar etter søskeni hennar, som eg snakka med i 1979/1982 skal dei ha busett seg i eller nær Crookston, Polk Co., MN der ein son med namnet Ed YATES sidan skal ha vore busett! Dette er alt eg so langt veit om denne jenta og lagnaden hennar, men eg krossar fingrer og têr og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Huslyden til Iver Christenson Lerum frå Luster har lege på teiknebrettet hjå meg i over 35 år. Dei fleste opplysningane har eg fått tak i, mykje gjennom etterkomarar, men nokre av borni etter Iver har skapt ein del «hovudbry», og no vonar eg at nokon av desse kan komma «på plass»? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Denne huslyden på garden Lerum (til dagleg kalla Leri) har sidan 1980-talet skapt meg mykje hovudbry, men no har eg teke mot til meg til å freista det eksellente Brukarforum med ei von om at nokon der kan hjelpa meg finna dei manglande svari. Her kjem eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Arne Hansson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 4.12.1811 og d. som gardbrukar på Leri 14.12.1855. Arne fekk 3.6.1835 skøyte på heimebruket hjå faren, og 10.11.1840 gifte han seg med Kirstina Pedersdotter frå Sørheim. Ho vart døypt 28.1.1811 og d. som gardbrukarenkje på Leri 14.2.1863. Arne og Kirstina dreiv garden så lenge dei levde. Dei fekk seks born: 1. Hans Arneson Lerum (1841-1932), fekk ta over heimebruket på Leri etter foreldri. 2. Peder Arneson, f. 6.10.1843, budde heime på Leri i 1865. Peder Lerum flytte ##### (forsvinn frå Luster etter 1865 – seinare lagnad? – Amerika???) 3. Erik Arneson, f. 22.11.1845, Erik Lerum flytte til Bergen tidleg i 1860-åri og tente ei tid hjå handelsmann Bjelland på Østre Muralmending. Sidan vart han furer ved artilleriet, og 25.11.1875 gifte han seg i Bergen med Unni Larsdotter frå Lavoll, f. i Luster 13.10.1853. Dei busette seg på Vestre Muralmending i Bergen der Erik d. alt 8.12.1887. Unni vart buande på same staden til kring 1905. Men kring 1905 flytte Unni Lerum attende til Luster, og ho busette seg på Kåret, Lavoll der ho d. 6.1.1917. Erik og Unni Lerum fekk fire born i lag, og dessutan fekk Unni ei dotter etter ho vart enkje: a. Arne Christian Erikson Lerum, f. i Bergen 30.3.1877, d. i Bergen 22.5.1878. b. Arne Christopher Erikson Lerum, f. i Bergen 20.7.1879,­ Arne C. Lerum utvandra til Amerika i 1893 og busette seg i Madison, Dane Co., Wis. der han vart vald til offentleg teneste­mann («Dane County Clerk of Court»). Han d. ugift i Madison, Wis. 25.6.1911. c. Ludolf Martin Erikson Lerum, f. i Bergen 15.5.1883, d. i Bergen 10.11.1900. d. Christine Petra Gunhild Eriksdotter Lerum, f. i Bergen 18.10.1885, d. i Bergen 19.8.1903. e. Unni Erna Olea, kjend som Erna Olsdotter Lerum (1893-1951), dotter av Unni og husmannssonen Ole Torkildson frå Mordøla under Heltne i Dale (1867-1943), flytte med mori til Luster og vart her gift med fabrikkarbeidar Søren Hansson Sperle frå Sperle øvre, Sperle i Jostedalen (bnr. 3) (1895-1974) (s.d.). 4. Gunnhild Arnesdotter (1847-1876), d. ugift på Leri. 5. Arne Arneson, f. 11.11.1849, Arne A. Lerum utvandra til Amerika i 1868 og budde først ei tid hjå farbroren Ole Hanson i Nelson township, Buffalo Co., Wis. Sidan fòr han vestover, og ##### (lagnaden hans? - truleg d. i San Francisco, CA 7.4.1884: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=60249&h=99398&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx20935&_phstart=successSource 6. Andreas Arneson, f. 24.6.1853, Andreas Lerum flytte til Bergen der han vart sersjant i artill­eriet. Han gifte seg i Bergen 29.4.1884 med Bianca Elisabeth Olsdotter Olsen. Ho var dotter av kommandørsersjant Ole Olsen og kona Anna Marie f. Pettersen og f. i Bergen 18.11.1862. Andreas og Bianca busette seg i Neumanns gate i Bergen, men liksom broren Erik vart heller ikkje Andreas gamle karen. Han d. i Bergen alt 7.7.1889. Enkja Bianca flytte snart etter til Rosenberggaten i Bergen der ho sidan dreiv kolonialhandel. Ho d. i Bergen 10.11.1946. Andreas og Bianca fekk tre born i lag: a. Ole Andreasson Lerum, f. i Bergen 14.3.1885, var kontormann i Bergen der han d. ugift 14.1.1941. b. Arne Andreasson Lerum, f. i Bergen 2.1.1888, d. i Bergen 19.6.1888. c. Arne Andreasson Lerum, f. i Bergen 30.4.1889, d. i Bergen 25.4.1946. Arne gifte seg i Bergen 3.7.1920 med Berthe Petrikke Nilsdotter Knutsen. Ho var f. i Bergen 12.1.1894 og d. i Bergen 11.10.1974. Arne var bokhaldar, medan Berthe var tannteknikar. Dei budde i Bergen levetidi ut og fekk to born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~~ * Eg har ikkje finne spor etter Peder etter FT1865, men eg ser ikkje bort ifrå at han har teke vegen til Amerika. * Arne veit me utvandra til Amerika, og dødsfallet som eg har finne i San Francisco, CA, liknar svært på «vår mann», men kanskje finst det avisartiklar om denne karen ein eller annan stad? Han bør jo finnast i folketeljingar i Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse gutane!
 7. Denne huslyden jobba eg med på 1980-talet, men kjeldetilfanget var «vanskeleg», og eg laut gje meg på å få tak i alle detaljane. Jacob og Anna fekk heile 17 born, men so vidt eg veit, var det berre sonen Anders i Amerika som vart gift av dei. Dette kjem òg fram av skiftet etter dotteri Ingeborg som døydde ugift i Fræna i 1926, men eg har ved leiting i kveld fått ein mistanke om at kanskje broren Ole òg var gift i Amerika(?), sjølv om skiftet seier noko anna.... Skiftet frå 1926 har eg diverre ikkje for handi! No er utfordringi å finna ut kvar det vart av alle desse borni, søskeni av Ingeborg, som skulle vera avlidne før 1926 utan å etterlata seg livservingar! Kanskje er det nokon med lokal kunnskap i Fræna som kan bidra med litt hjelp? Finst det eventuelt ei bygdebok som dekker denne delen av Fræna? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB> Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #17 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.