Jump to content
Arkivverket

[#42015] Køhler-saken


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Det at han fikk en mappe og ble overvåket beviser IKKE at han var Tysk spion.Hvorfor ble det da ikke reist noen tiltale mot ham fra 5.Januar 1917 til 9.april 1940.De hadde 23 år på seg til å få han hekta dersom det skulle være tilfelle. For spionasje er alvorlige saker og den skyldige går ikke fri i slike tilfeller. Jeg kommer til å sette meg inn saken fra A-Å når jeg er tilbake fra Østerrike, reiser på Torsdag.Da vil jeg prøve å få klarhet i følgende momenter: 1. Hvorfor de antok at han var Tysk spion og han bler satt under overvåkning. 2.Hvilke kilder de bygget dette på 3.Ble det avslørt noe av betydning 4.Når ble overvåkingen avsluttet og hvorfor.Jeg kommer til å innhente alt tilgjengelig kildemateriale med sperrefrist inntil 80¨år , samt søke om dispensadsjon til forskningsøyemed vedr. nyere dokumenter.Dette skal vi til bunns i.Spennende hva?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Jeg skal nok få tak i det meste vedr. dette.Jeg har mektige venner og kontakter hist og her

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Iversen

JFJ - du vil ikke få dispensasjon til noe som helst materiale i forskingsøyemed fordi du ikke oppfyller kravene til å være forsker. Bare forskere - i praksis universitetsutdannede med minst hovudfag/master i relevant fag i forbindelse med relevant prosjekt, eller hovudfags-/masterstudenter under veiledning av en kompetent forsker kan søke om slik dispensasjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Det er hverken i min eller Køhler familiens interesse å manipulere DNA tester.Vi vil kun ha sannheten. Om Hugo Køhler er identisk med Johan Orth - eller om vi står overfor et fata morgana. Vi frykter ikke svaret av en DNA test.Den vil kunne , med all respekt for de pårørende- gi svar på over 60 års uvisse- Hva er sannheten?Du kjenner tydeligvis ikke meg du Hans Hansen. Vel kan jeg bruke utradisjonelle arbeidsmetoder, men å gå til det skritt å la mine kontakter gjøre en slik forbrytelse mot Habsburgerne ville være langt under min verdighet !

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Tor Iversen: Tro meg- jeg skal få tak på det. jeg har tidligere fått innsyn i 5000 A-4 sider-19 permer etterforskningsdokumenter i en kjent drapsak i Bergen 1970

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Iversen

JFJ - du ser altså med andre ord ingen betenkeligheter i å begå lovbrudd for å holde denne farsen i live?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Lovbrudd akter jeg ikke å gjøre.Men kan la andre med kompetanse utføre undersøkrelsene.det er i seg selv intet lovbrudd.Dessuten kan familien ved rettslig kjennelse kreve innsyn i mappen til Køhler,dersom den er under 80 års sperregrense.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Helge Seglsten

Men jeg har altså allerede sett elektroniske nedtegnelser som helt klart tyder på at habsburgerne samt flere sentraleuropeiske regjeringer og adelskapsnettverk (for ikke å snakke om frimurerlosjer og rotary boards) vil gjøre alt som står i deres makt for å stanse enhver dna-test som skulle antyde at det ikke er dagens habsburgere som er de rettmessige arvinger til de keiserlige titler og gods. Med tanke på hvor sterkt rotary står i de østerisske genetiker- og legemiljøene, bør dere ikke slippe dna-prøvemateriale av syne et sekund. Kanskje burde dere alliere dere med østerriske kommunister og den gamle trotskist-fløyen som ennå er å komme i kontakt med på de wienske kneipene, for å organisere et døgnkontinuerlig vakthold. Riktig nok er ikke disse politiske miljøene noe å menge seg med i saker som gjelder fremme av demokrati og menneskerettigheter generelt, men i en sak som dette, hvor altså så godt som hele det sentraleuropeiske nettverket av adel og tronarvinger, står i mot, ville i hvert fall ikke jeg gått av veien for å alliere meg med de motkrefter som allerede finnes for hånden. Så får man heller ta et politisk oppgjør dersom de senere prøver å slå politisk mynt på den norske veltingen av habsburgdynastiet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Kanskje Per Helge Seglsten kan legge ut en link til disse elektroniske nedtegnelser.De kan være nyttig å ta med seg i forbindelse med en sak evt. innfor Europadomstolen

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Helge Seglsten

De er nok for sensitive til at de er lagt ut på nettet. Men de florerer jo rundt i de sentraleuropeiske adelsnettverkene, og der finnes det alltids brodne kar, så kanskje du kommer over en kopi av dokumentene mens du er i østerrike. Vær imidlertid forsiktig med hvem du spør...

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Jeg tolker Per Nermo's innlegg som at det her drives med gjøn på andres bekostning.Synd at voksne folk ikke har mer dignitet enn dette.Det er også synd for Per Helge Seglsten, fordi jeg mailet nemlig hans innlegg til en avis i Østerrike, så nå har du snart hele nettverket på nakken Seglsten!Tok deg faktisk alvorlig, trodde det var voksne folk her på brukerforum.Vel nå er det for sent. Snart vet hele Østerrike om dine påstander. Hvilken tragedie!

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Dersom du er villig til å beklage og dementere dine utsagn skal jeg ta kontakt umiddelbart med min kontakt i ØSterrike, Seglsten.Dette skader ikke vår sak men våre motdebattanters rennome og seriøsitet.Du la det ut offentlig og dersom det er løgn bør du snarest dementere dine utsagn!Prosessfullmektig Jan Frode Johansen

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Jeg synes saken blir spritet ekstra opp om Per Helges innlegg ble sitert i OÖ Nachrichten.Jan Frode, jeg regner med at du, da du oversendte Per Helges innlegg til de østerrikske mediene, oppgav nøyaktig referanse til denne Køhler-debatten i Brukerforumet ? - slik at de kan lese den med egne øyne ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Jeg har måttet tåle mye under disse debattene,dels selforskyldt.Men det er alvorlige anklager som settes ut. Ja den avisen jeg har kontakt med har fått en link til debatten med henvisning til innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Frode Johansen

Her er min mail til min kontakt i Østerrike Journalist i Nachtrichten:Hej Christine ! Jäg måstre verkligen beklaga men denna Slektsforskare Per Helge Seglsten i från Oppegård i Norge har satt ut falska åklagor mot Habsburgerna, Østerrike och Den Europeiska Adel. Han er bland dom som har mootarbetat vår sak på et debattforum som heter Digitalarkivet i Norge, et forum förr Slektsforskare. Jäg har bedt honom dementera och beklaga sina påstander och falska åklagor som ni ser han har skivit i den mail jäg skickat er.Jäg har skrivit til honom i debattfortumet och bedt honom ta tilbaka dessa falska rykten og åklagor emot Østerrikske myndigheter och adel.Jäg har sagt tills honom att han inte skadar vår sak , men tvertom dom som ero våran motdebattanter i Norge.Hoppas BA Bergensavisen tar saken alvarligt upp när dom trykker avisen.Dom ska få veta hvilken hetskampanj vi som arbetar med denne saken har måttet tåla.Her er Link: LenkePer Helge Seglsten, Oppegård, 2.6.2007 17:56 (184) Men jeg har altså allerede sett elektroniske nedtegnelser som helt klart tyder på at habsburgerne samt flere sentraleuropeiske regjeringer og adelskapsnettverk (for ikke å snakke om frimurerlosjer og rotary boards) vil gjøre alt som står i deres makt for å stanse enhver dna-test som skulle antyde at det ikke er dagens habsburgere som er de rettmessige arvinger til de keiserlige titler og gods. Med tanke på hvor sterkt rotary står i de østerisske genetiker- og legemiljøene, bør dere ikke slippe dna-prøvemateriale av syne et sekund. Kanskje burde dere alliere dere med østerriske kommunister og den gamle trotskist-fløyen som ennå er å komme i kontakt med på de wienske kneipene, for å organisere et døgnkontinuerlig vakthold. Riktig nok er ikke disse politiske miljøene noe å menge seg med i saker som gjelder fremme av demokrati og menneskerettigheter generelt, men i en sak som dette, hvor altså så godt som hele det sentraleuropeiske nettverket av adel og tronarvinger, står i mot, ville i hvert fall ikke jeg gått av veien for å alliere meg med de motkrefter som allerede finnes for hånden. Så får man heller ta et politisk oppgjør dersom de senere prøver å slå politisk mynt på den norske veltingen av habsburgdynastiet. --------------------------------------------------------------------------------Jan Frode Johansen, Sør-Audnedal, 2.6.2007 18:16 (185) Kanskje Per Helge Seglsten kan legge ut en link til disse elektroniske nedtegnelser.De kan være nyttig å ta med seg i forbindelse med en sak evt. innfor Europadomstolen --------------------------------------------------------------------------------Per Helge Seglsten, Oppegård, 2.6.2007 18:20 (186) De er nok for sensitive til at de er lagt ut på nettet. Men de florerer jo rundt i de sentraleuropeiske adelsnettverkene, og der finnes det alltids brodne kar, så kanskje du kommer over en kopi av dokumentene mens du er i østerrike. Vær imidlertid forsiktig med hvem du spør... --------------------------------------------------------------------------------Jan Frode Johansen, Sør-Audnedal, 2.6.2007 19:57 (187) Ærlig talt- er dette fleip eller fakta? --------------------------------------------------------------------------------Kjell Ove Hattrem, Trondheim, 2.6.2007 21:31 (188) Fakta, så klart. --------------------------------------------------------------------------------Per Nermo, Ekeberg, Oslo, 2.6.2007 22:03 (189) Vær litt snille, da, gutter ! --------------------------------------------------------------------------------Til orientering.ser dej i Gmunden !Med bestä hälsningJan Frode Johansen Slektsforskare

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan I. Borgos

Jeg regner med at østerrikerne får seg en god latter av den spøken du ikkje skjønte. Mailen til Christine i Østerrike avslører ikke Per Helge, men deg sjøl, JFJ.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Godt, da skulle de vite om dette forumets eksistens.Per Helge omtaler forøvrig adelige nettverk, og dem er det svært mange av i Europa. Han bruker ikke betegnelsen ''Den Europeiska Adel'' hva nå det enn skulle være for noe fantasi - for en slik organisasjon finnes ikke. Én organisasjon, blant mange, som faktisk eksisterer, og som befatter seg med adelsrett, er Deutsche Adelsverein som holder til i Marburg a.d. Lahn i Hessen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Helge Seglsten

En rekke mørklakkerte biler med sotete vinduer (og A-klistremerker på bakskjermene) triller nå i bekymringsverdige mengder forbi her på Oppegård. Jeg har for sikkerhets skyld bygd harddisken med de elektroniske nedtegnelsene jeg har fanget opp fra sentraleuropeiske etc. inn i et gammelt sølvsuper radiokabinett, isolert med innvendige blyplater, og håper det vil være nok til å beskytte dem mot hva som nå måtte befinne seg inni disse mørke bilene. Skulle dere ikke høre fra meg mer, ligger det utskrifter av dokumentene låst inn i en oppbevaringsboks på Oslo S (femte rekke, syvende rad regnet fra toalettene). Nøkkelen til boksen ligger under en løs helle på Carl Hambros plass (den nøyaktige hellen finnes ved å plusse antall innlegg i denne debatten med antall år det er gått siden Køhlers innflytting til Norge, og deretter trekke en sirkel med diameter lik tverrsummen av tallverdien i bokstavene i ordet Habsburg. Trekk en linje fra sentrum av sirkelen i retning Wien, og under hellen som ligger der linjen krysser sirkelen, finner man nøkkelen). Forhåpentligvis ringer det noen fra den østerrikske presse, jeg ville føle meg langt sikrere om saken fikk litt offentlig oppmerksomhet...Jeg skalker vinduene nå, og låser dørene, håper på det beste. Etter å ha lest 196 innlegg bare i denne tråden, er det klart at jeg vet for mye.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Jonson Dale

Heller ikkje Sør-Audnedal er trygg i natt. To kolsvarte mercedezar er på veg fra Kristiansand. I Hirtshals blei bileigarane registrerte som Schmidt og Müller, men nærare undersøkingar viser at den virkelige eigaren av bilane er Deutsche Adelsverein. Ikkje bare dei som veit for mykje er i fare, men også dei som veit alt for lite eller mindre enn som så. Dei verste er, etter mine kilder, dei som har såkalt 'negativ kunnskap'. Så vidt eg forstår er definisjonen av dette ein persepsjonssvikt som fra eitt indvid blir formidla til, og så godtatt av den obskure ålmenta. Nettet strammar seg til. Akkurat no har eg ikkje meir å melde, sambandet med satelitten er ustabilt. Var eg i målet sine sko ville eg ha sprunge til skogs. Det treng bare dreie seg om minutt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Are S. Gustavsen

Om ikke akkurat Påskekrim, utarter dette seg til en litt forsinket Pinsekrim. :-)Innen nett-'genealgoi' (faguttrykket er definert i innlegg 26 ovenfor) øker nå behov for behandlingshjelp grunnet media-stresssyndrom.A

Link to comment
Share on other sites

Guest Siw Merethe Sværholdt

....Hmmm. har sett alle disse Køhler-debattene som tema, men det er første gang jeg har klikket meg inn og lest.Nå har jeg nettopp lest fra A til Å her og må innrømme at jeg har ledd høyt det meste av tiden. Som en fiktiv historie hadde dette vært hysterisk, men istedet blir jeg faktisk ganske trist og sitter igjen med en flau smak i munnen.A) Fordi dere tydelig mobber en person som ikke skjønner sitt eget beste. og B) Fordi alle vet det, men ikke stopper det. Jeg kjenner ingen av dere, men synes virkelig at dette minner om kollektiv mobbing.vennlig hilsenSiw Sværholdt

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.