Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

6 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Takk for tips om dette ekteskapet; eg har følgt Erik Nilsson til Bergen, men ikkje funne kone til han før.

 

Kona skal være død i Bergen 1743. Gravlagt i DK 22/11. Skifte 10/12 1743 ihht. NST9, side 201. Gift 1712 med ENR. Han skal være død 1729.

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Er dette NST tilgjengeleg nokon stad?

 

Ja, hos NSF.

 

Jeg har 5 CD,er som inneholder NST 1-25. Vet ikke om disse selges lengre.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Kona skal være død i Bergen 1743. Gravlagt i DK 22/11. Skifte 10/12 1743 ihht. NST9, side 201. Gift 1712 med ENR. Han skal være død 1729.

SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0011: Skifte: Utdrag av registreringsprotokoll, 1675-1738, s. 1456
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk50002180801456

 

Teorien din stemmer nok; dette er "min" Erik N frå Gloppen.
 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Om ein Kjell Mogensson har vore innblanda i ein handel i 1700, finn eg det vanskeleg å tru at det kan vere snakk om gamlingen. Men det fyrste eg tenkjer, er om det kan vere ein rein skrivefeil ein stad; i 1700 var det Mogens Kjellson som budde på Rygg - kan det i farten vere bytt om på namna? Eg har aldri vore borti nokon annan Kjell M enn den gamle, men det betyr ikkje at han ikkje finst.

 

Det er grunn til å være skeptisk ja.

 

"Den under b nævnte Christen Nilssen har efter Dokumenter i mit Eie havt en Søn Jacob Nilssen, der i 1676 indløste en Deel paa Stadheim hvilende Pantegjeld og 1700 kjøbte halvfemte Mark Fiskerleie i samme Gaard af Kjeld Mogensen, Borger i Bergen, boende paa Ryg."

 

Christen Nilssen kan selvfølgelig ikke ha hatt noen sønn Jacob Nilssen. Stesønn er selvfølgelig mulig, men disse opplysningene bør tas med noen klyper salt så lenge vi ikke har sett de originale dokumentene. Man skulle tro at årstall i det minste stemmer, men......

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Lars Østensen skrev:
7 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Det er grunn til å være skeptisk ja.

 

"Den under b nævnte Christen Nilssen har efter Dokumenter i mit Eie havt en Søn Jacob Nilssen, der i 1676 indløste en Deel paa Stadheim hvilende Pantegjeld 

 

Når eg høyrer Kristen Nilsson i samband med Stadheim, tenkjer eg straks Vereide, men nokon son Jakob er eg ikkje kjend med.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

SAB, Sollied, Olaf og Thora - samlinger, 01/L0011: Skifte: Utdrag av registreringsprotokoll, 1675-1738, s. 1456
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk50002180801456

 

Teorien din stemmer nok; dette er "min" Erik N frå Gloppen.
 

Er dette skiftet etter Kirstina Christensdtr. nr. 849? Hun hadde også en sønn Hans Paulsen som var myndig.

https://media.digitalarkivet.no/view/23999/262

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Er dette skiftet etter Kirstina Christensdtr. nr. 849? Hu hadd også en sønn Hans Paulsen som var myndig.

https://media.digitalarkivet.no/view/23999/262

 

Ja, det er trolig rett.

 

Dette er artikkelen der de opplysningene jeg refererte til kommer frem:

 

NST9

Hefte 3

· Sollied, Henning, (1907-1945). "Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd." NST 9 (1943-1944): 169-201.

 

Jeg mistenker at du Rune sitter på det meste av dette fra før om enn stykkevis og delt?

Link to comment
Share on other sites

Det er som jeg før har sagt, mange kjente slekter vi har vært innom på vår vandring gjennom dette og andre temaer om Lemmichen.

Mange av de har jeg vært borti før, i ulike sammenhenger, men det er ikke alltid man ser forbindelsene før det detter ned en brikke, eller det dukker opp et navn som får meg til å tenke at det der har jeg vært borti før.

Litt av problemet mitt er at jeg etter et solid datakrasj for 3 år siden mistet mye info jeg hadde lagret. Ikke slektsprogrammet, for det hadde jeg lagret eksternt. Men jeg hadde begynt å bygge opp en større kilde base med referanser, og det gikk tapt.

Og jeg har rett og slett ikke orket å begynne forfra igjen.

Derfor er det lett for å miste oversikten.

Men jeg prøver etter beste evne å leite frem det jeg har, bl.a i gamle notatbøker, som jeg heldigvis ikke har kastet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I følge NST artikkelen hadde Thomas Hansen (Ruus) en søster Maren som var gift med Laurits Olufssøn Sand, handelsmann og rådmann i Bergen. Navnet Sand kommer da av gården Sand i Trøgstad der faren var fogd.

 

I følge Nermo nevnes de 2 døtrene til søsteren Anne Olufsdatter Sand i et dokument fra 1694, og de er da nevnt som Maren og Mallena Christophersdatter Sand hvilke vi jo kjenner igjen fra debatten.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde Maren Hansdtr. gift med Laurits Olufson Sand, men hadde ikke koblet henne med broren Thomas Hansson Ruus. Så takk for den.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Skiftet etter Eli Nilsdtr i Bergen viser identiteten til Erik N og Berent N (også kalla Berge/Byrge) Rygg; far deira, Nils Mogensson, var gift to gonger. Eg har ikkje sett noko forbindelse mellom Nils Mogensson og dei andre Mogensane i Rygg-krinsen.

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24001/232/

 

REDIGERT: Nils Mogensson er ein av dei personane som figurerer på nettet med Mogens Abelsen som far. Anslått fødselsår 1620.

Jeg ser bygdeboka bare har med noen av barna. Vet du noe om de to hustruene han skal ha vært gift med?

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg ser bygdeboka bare har med noen av barna. Vet du noe om de to hustruene han skal ha vært gift med?

Nei, eg har ikkje namn på dei. Eg har notert dødsår 1698 på den siste, men kvar eg har henta det, veit eg ikkje; det er verken frå kyrkjeboka eller skifteprotokollen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

I følge Nermo nevnes de 2 døtrene til søsteren Anne Olufsdatter Sand i et dokument fra 1694, og de er da nevnt som Maren og Mallena Christophersdatter Sand hvilke vi jo kjenner igjen fra debatten.

Dette har også vore tema i eit par debattar her på DA - m.a her, og lenka vidare til andre debattar inne i denne:

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Dette har også vore tema i eit par debattar her på DA - m.a her, og lenka vidare til andre debattar inne i denne:

 

 

 

Hadde nå bare lenkene i de debattene virket.....

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Hadde nå bare lenkene i de debattene virket.....

Eg har ingen problem med å kome vidare til dei to debattane som er omtala, men godt muleg det er døde lenker til andre ting; det har eg ikkje sjekka.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har ingen problem med å kome vidare til dei to debattane som er omtala, men godt muleg det er døde lenker til andre ting; det har eg ikkje sjekka.

 

Link til tinglysningsdokument i 1695.

Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har ingen problem med å kome vidare til dei to debattane som er omtala, men godt muleg det er døde lenker til andre ting; det har eg ikkje sjekka.

 

Glem det. I den lange Lemmichen debatten funker lenkene til tinglysningsdokumentet.

Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har ingen problem med å kome vidare til dei to debattane som er omtala, men godt muleg det er døde lenker til andre ting; det har eg ikkje sjekka.

Google overskriftene i debattene så tror jeg dere får det opp.

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Google overskriftene i debattene så tror jeg dere får det opp.

 

Det er linkene til aktuelle dokumenter i debattene som er problemet. Ikke selve debatten.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Vet ikke om  lenken virker.

Innlegget mitt var slik:

Lars Øyane har argumentert både i dette emnet og i andre ( f.eks. Biskop Jens Nilssøn 1538-1600, hans datter Margrethes etterslekt) for at Mallene Christophersdatter Sand fra Trøgstad er den samme Mallene som giftet seg med Peder Hansen Lemmechen.

Etter å ha lest tinglysningsdokumentet  25.06.1695, i Heggen og Frøland Tinglysningsbøker 1 Pantebok nr. 1, 1689-1704, s. 105 https://www.digitalarkivet.no/tl20080609010100)

, som omhandler Mallenes familie, og også sett på andre kilder fra Vestlandet, er jeg nesten 100% enig med Lars i hans konklusjon. (Men mangler fremdeles det avgjørende beviset……)

Ifølge dokumentet fra rådmann Lauritz Olsen Sand datert 11. desember 1694 i Bergen, er to døtre av hans søster Anne Olsdatters i ekteskap med Christopher Sand, i Bergenområdet. De to er Martha og Mallene Christophersdøtre Sand. Martha er død, men har etterlatte barn.

7/5 1672 gifter Martha Christophersdatter Sand seg i Domkirken i Bergen med Thomas Hansen.  Iflg Nermo er Thomas  bror til Maren Hansdatter som er gift med rådmannLauritz Sand. Maren og Thomas har også søstrene Birgitte Hansdatter g.m. Mogens Jespersen Rødberg og Elisabeth Hansdatter g.m. Stevelin Adamsson Reutz.

6. juni 1686 holdes skifte etter Tommis Hansen på Ousen i Borgstad gjeld i Sunnfjord. (SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv - IV Skifte, A.a, 1677-1687, s. 281b-282a: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126620578)

.  Hustruen er ikke nevnt, og antagelig død. Jeg har ikke lest alle detaljer i skiftet, men holdt meg til familieforhold. Det er fire umyndige barn: Hans, Christopher, Lars Thomassønner og Elsebe Thomasdatter. Den avdødes søstre, Maren, Lars Sands og Birgite, Sal. Moens Jespersens, er tilstede.  Rådmann Laurs Sand «som er den Sl. Mands børns baade paa fader og mødre side nærmeste frende», omtales. Alt tyder på at moren til barna har vært Marthe Christophersdatter Sand. Lauritz vil jo da være barnas  grandonkel på morsiden, og gift med deres tante på farsiden. Det ser ut til at han blir barnas laugverge.

Barnet Lars (Thommasen) som nevnes i skiftet, må være den samme som Lars Thomassen Ruus g.m. Karen Pedersdatter Lemmechen. I skiftet etter ham (SAB, Nordfjord Sorenskriveri, 04/04a/L0003: Skifteprotokollar, 1704-1706, s. 225b-226) SAB, Nordfjord Sorenskriveri, https://www.digitalarkivet.no/sk20081127690420)

nevnes at foreldrene er døde, og at hans arvinger er brødrene Hans og Christopher, og søsteren Elsebe.

Lars gifter seg altså med Karen, som sannsynligvis er stedatter til hans kjødelige tante Mallene Christophersdatter Sand. Det er kanskje naturlig å tenke seg at den unge foreldreløse Lars kan ha ønsket å bo i nærheten av sin tante – han bor i Eid også i 1701-tellingen.

Ved Koppskatten i 1683 bor piken Mallene Christophersdatter sammen med Lauritz Sand og Maren Hansdatter i Bergen. Det er trolig Mallene Christophersdatter Sand som kort(?) tid senere gifter seg med Peder Hansen Lemmechen. Jeg finner ingen andre med dette navnet i Bergen i den aktuelle perioden.

 Flere små brikker …..forhåpentligvis finnes den endelige løsningen en dag!

 

 

 

Edited by Marianne Holck
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Marianne Holck skrev:

Jeg hadd et innlegg om Sand-familien i debatten om Hr Hans Lemmichen for et par år siden.

 

Jepp, fant den til slutt. Er enig i konklusjonen din.

Link to comment
Share on other sites

Men, disse 3 navnløse døtrene til Hr. Hans Lemmichen klarer i hvert fall ikke jeg å spore i kildene utover det som er lagt frem til nå. Det er så langt jeg klarer å finne ut ikke mulig å spore de neste ledd ved å følge eiendom. Trolig har disse arvingene blitt sittende med pantegods som de i løpet av relativ kort tid har solgt videre. Det er så langt jeg har klart å finne ikke bevart nok kilder til å sette opp en plausibel sammenheng.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og når det gjelder Mogens Abelson sine eventuelle barn i det andre ekteskapet med Marit NN er det kun Absalon som er mulig å tro på gitt det kildene forteller, men også der råder det jo tvil. Teoretisk sett kan han ha hatt 0 barn i det ekteskapet. Absalon kan like godt ha vært en fostersønn for alt vi vet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.