Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

1 minutt siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Takk for denne! Eg må tilstå at eg ikkje er heilt fortruleg med skrifta, så eg får ikkje med meg alt i fyrste runde. Han er nemnt fleire gonger på neste side og; har du kome gjennom det skal du få lov å kome med fasiten - elles stavar eg meg vidare.

 

Det kan godt hende du får mer ut av det enn det jeg klarte. Jeg fanget det med svigermoren, og så var det full fart videre i tingboka for å finne mer......

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Er det noen av dere som har Olai Ovenstad og kan fortelle hva det står om Kaptein Abel Lemmichen? NSF-utgaven mangler alt mellom J-M foreløpig (David skal legge den inn på nytt), men jeg er en smule utålmodig......

Link to comment
Share on other sites

Jeg får ingen andre treff i avansert personsøk enn 1701 tellingen. Da er han 57 år om man skal tro kilden for den opplysningen.

Finnes han i prestemanntallet tro?

Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Peder Hansen Skrøder

Hans søster, Cathrine Hansdatter Schreuder var gift med Absalon Jørgensen Beyer (som jeg tror at vi avstammer fra). I Bergensbrannen i 1916 brant seglet hans opp som vi hadde hatt i slekten frem til da.

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Er det noen av dere som har Olai Ovenstad og kan fortelle hva det står om Kaptein Abel Lemmichen? NSF-utgaven mangler alt mellom J-M foreløpig (David skal legge den inn på nytt), men jeg er en smule utålmodig......

Jeg sjekket for ett par dager siden i Hirsh Militærbiografier men der var det ingen Lemmichen.

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Er det noen av dere som har Olai Ovenstad og kan fortelle hva det står om Kaptein Abel Lemmichen? NSF-utgaven mangler alt mellom J-M foreløpig (David skal legge den inn på nytt), men jeg er en smule utålmodig......

Denne har noen opplysninger: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011040808029

Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 : fra stabsfanejunker O. Ovenstads militærbiografier

 

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Lars Østensen skrev:

 

Kan ikke se at det er noen Abel Lemmichen nevnt der.... ?

Nei det sjekket jeg heller ikke, jeg bare så de hadde noe om Lemmichen.

Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

No blir det mykje hopp fram og tilbake her. Eg slit med å forstå oppbygginga av denne kjelda - 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/130894/46

 

- eg ville ha sett etter om det var ført opp interessante gravfestingar i 1692, men finn ikkje heilt ut av det 😞

 

Det er ingenting ført under inntekter det året. Du er ikke alene om ha problem med å tolke det som står der. Bygdebok-forfatterens tolkninger er for noen år helt i tåka. Han angir at det er betalt for begravelsen til noen av disse Lemmichenes kones begravelse, mens det som står er at Ane sal: Abel Hansen + en person til hver har gitt en ku til kirken i 1686.

 

Du kan også enkelte år se at kirken fører opp inntekter for leiekyr. Noen av de som var på gårdene leide mao. kyr fra kirken.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Osnes er spesiell:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 147b-148a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620954
Ditto læst een festebrev af prosten Hr. Peder Rasmussen Finne udgiven till klockeren Fredrich Becher, paa enn grund for hans iboende vaanhuus nog et Ildhuus, beliggende ved den gaard Ousnes som er Eids præsteboel tiilhørig, Datteret den 21 Nov 1719....

 

Normalt så ser du at de som bodde på disse prestebolsgårdene var rene leilendinger og bygsler da så og så mye av en gård + husene og drev deretter som reine jordbrukere. Osnes har det tydeligvis vært mange bygninger på av en eller annen grunn (sagbruk?), og tydeligvis har de drevet å leid ut bygninger på gården.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

No blir det mykje hopp fram og tilbake her. Eg slit med å forstå oppbygginga av denne kjelda - 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/130894/46

 

- eg ville ha sett etter om det var ført opp interessante gravfestingar i 1692, men finn ikkje heilt ut av det 😞

 

Jeg har gått igjennom denne kilden også etter beste evne, men den er veldig ustrukturert. Har funnet noen innførsler for begravelser, men ikke mange. Vedlegger her det jeg har funnet:

 

Kirkeregnskap for Eid kirke.pdf

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Marianne Holck skrev:

 

Jeg har gått igjennom denne kilden også etter beste evne, men den er veldig ustrukturert. Har funnet noen innførsler for begravelser, men ikke mange.

Takk for dette! Karen Frigast les eg - det er eit ukjent namn for meg. 

Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, Marianne Holck skrev:

 

Jeg har gått igjennom denne kilden også etter beste evne, men den er veldig ustrukturert. Har funnet noen innførsler for begravelser, men ikke mange. Vedlegger her det jeg har funnet:

 

Kirkeregnskap for Eid kirke.pdf 128 kB · 1 download

Glimrende!

 

"Peder Lemmechen svarer for halvparten av kirkens landskyld. Hva betyr det?"

 

Det er 2 ombudsmenn som hver er ansvarlig for å sørge for å inndrive kirkens inntekter samt sørge for at selve kirkebygget ivaretas. Store deler av kirkeregnskapet er spiker og trevirke som er kjøpt inn for å reparere nødvendig forfall + utgifter til snekker osv. Trekirkene måtte tjærebres jevnlig. Det gikk med mye tjære til det.

 

Og så listes det opp alle gårdspartene kirken eide + inntekter fra utleie for disse (landskyld).

 

En annen ting å legge merke til er sammenblandingen mellom eget regnskap og kirkens regnskap. Se i skiftet etter Peder Hansen Lemmichen. Han er skyldig i stort mon til kirken. Mao. så er hans økonomi blandet med kirkens økonomi. Du skal ikke se bort fra at det ble borte en del underveis i denne prosessen.....

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Angående odelskattelisten er det mest påfallende at Hans Hansen Lemmichen ikke er nevnt en eneste gang. De gårdene som var ren odel og ikke pantegods ville vært mest attraktiv når arven skulle utdeles. Hvorfor er ikke Hans Lemmichen nevnt i 1675?

 

Jeg gjetter på at han døde før faren og i hvert fall lenge før moren. Han har trolig ikke levd lenge etter 1664.

Peder Hansen Lemmichen er oppført med dobbel så mye som broren. Verger han for en part, eller er noe av dette gods han har fått med kona?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Heller du nå til at han ikke har hatt arvinger etter seg? Om han hadde en datter Karen, burde vel hun ha arvet faren. Og døde han tidlig burde jo noen ta vare på den arven for henne.

Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Heller du nå til at han ikke har hatt arvinger etter seg? Om han hadde en datter Karen, burde vel hun ha arvet faren. Og døde han tidlig burde jo noen ta vare på den arven for henne.

 

Han hadde uten tvil en datter, og hennes arv vil stå under formynderskap hos noen om far er død.

 

Vi ser ingenting til Hans i 1675, hvorfor? Trolig død.

Hvor er Karen Hansdatter sin arv etter faren (om han nå var død)? Hos Peder eller hos Birgitte Mogensdatter eller noen andre?

 

Karen Hansdatters eierskap til disse gårdspartene dukker ikke opp før etter at moren til hennes far er død.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RA, Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, E/Ea/L0516: Bergenhusiske regiment, 1660-1712, s. 397
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20111110720397

 

Merkelig at han ikke er nevnt hos Hirsch eller hos Ovenstad.

 

Aha:

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Capitaine_des_armes

 

RA, Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, E/Ea/L0516: Bergenhusiske regiment, 1660-1712, s. 411
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20111110720411

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Lars Østensen skrev:

Osnes er spesiell:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 147b-148a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620954
Ditto læst een festebrev af prosten Hr. Peder Rasmussen Finne udgiven till klockeren Fredrich Becher, paa enn grund for hans iboende vaanhuus nog et Ildhuus, beliggende ved den gaard Ousnes som er Eids præsteboel tiilhørig, Datteret den 21 Nov 1719....

 

Normalt så ser du at de som bodde på disse prestebolsgårdene var rene leilendinger og bygsler da så og så mye av en gård + husene og drev deretter som reine jordbrukere. Osnes har det tydeligvis vært mange bygninger på av en eller annen grunn (sagbruk?), og tydeligvis har de drevet å leid ut bygninger på gården.

Bare i tilfelle noen går seg vill i denne navnejungelen.

Fredrich Hansson Becher ca. 1684- mai 1754 var gift med Susanne Absalonsdtr. Lemmichen  ca. 1678-1747.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg vender tilbake til Boel Poulsdtr, som har arvingar som Didrik Madsen er formyndar for etter eit skifte av 09.06.1722, i følgje formyndarprotokollen. 

 

Om dette skiftet verkeleg er etter Karen - kan Boel Poulsdtr vere mor hennar? Berre ein tanke.

Link to comment
Share on other sites

Tanken har slått meg også. Om Boel var en datter av Karen må vel hun ha dødd før 1750 uten livsarvinger for ikke å bli nevnt i skiftet i Bergen etter Anne.

Men om det nå er moren, så har vi vel ikke andre opplysninger om henne enn det du viser til Aase.

 

Ved søk i avanserte personsøk for Bergen, hele Sogn og Fjordane samt hele Møre og Romsdal får jeg ingen andre passende treff enn hun jeg tidligere nevnte i Bergen, men som vel døde før 1710 etter å ha blitt mor flere ganger mellom 1700-1708.

 

Jeg fant dette skiftet på gården Øvre Valle i 1749 etter en Bodil Paulsdtr., men det har vel ingenting å gjøre med Lemmichen:

https://media.digitalarkivet.no/view/24557/336

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg vender tilbake til Boel Poulsdtr, som har arvingar som Didrik Madsen er formyndar for etter eit skifte av 09.06.1722, i følgje formyndarprotokollen. 

 

Om dette skiftet verkeleg er etter Karen - kan Boel Poulsdtr vere mor hennar? Berre ein tanke.

 

Jeg tror ikke det, men jeg vet ikke.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0021: Tingbøker (justisprotokoller), 1721-1723, s. 101b-102a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402621159

 

I tingboka kan vi lese at prestegården brant i 1722, og at mange dokumenter og bøker gikk med i brannen. Trolig er det derfor det ikke finns kirkebøker før 1722.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0021: Tingbøker (justisprotokoller), 1721-1723, s. 167b-168a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402621225

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0065: Bergen stiftamt, 1673-1682
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090701320326

 

Peder Hansen Lemmichen har ikke en søster hos seg i 1675. Det står hans kones søster.

 

Peder Hansøn Lemmeke Borger med sin hustruue Birgitte Simons datter, item hans konis syster

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.