Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'jostedalen'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 10 results

 1. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med for over 30 år sidan, men som eg aldri riktig vart «klok på». Eg greidde aldri å finna ut kvar det vart av borni, og etter at Ivar Moe i eit anna tema har gjort meg merksam på denne læraren frå Jostedalen som kring 1760 busette seg i Kristiansund, ønskjer eg å ta opp denne huslyden til drøfting. Kanskje er det nokon med lokalkunnskap i Kristiansund som kan hjelpa meg vidare? Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~ Lars Olson {Grov}, f. {i Jostedalen} kring 1733, Lars Olson Growe vart utdanna lærar og
 2. Erik Olson var fødd i Luster 10.8.1837 - foreldri hans var: ** Ole Erikson Prestegard (1796-1876) og første kona hans: ** Ingeborg Jensdotter Raaum (1810-1839): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/48 Etter mori døydde so tidleg, kom Erik til oppfostring i Jostedalen, først hjå fasteri Øllegaard Eriksdotter (1801-1874) - gift til Grov i Jostedalen, og sidan til den barnlause farbroren Peder Erikson (1791-1871) - gardbrukar på Bjørk i Jostedalen. Her vart Erik konfirmert i 1852: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/84 Og Erik utvan
 3. Frants Frantsson Dalen, fødd i Skjåk i 1848, gifte seg i Jostedalen i 1878 og utvandra med kona si til Amerika i 1880. Dei hadde vore gifte i over 60 år då dei båe døydde i 1939, men er det mogeleg å finna ut noko meir om opphavet og foreldri hans? Nokon med lokal kunnskap i Skjåk? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Då eg tidleg på 1990-talet arbeidde med bygdeboki for Jostedalen, sleit eg mellom anna med å finna lagnadane til tre brør fødde på garden Bjørk i Jostedalen, 2xPeder og Lars Mikkelssøner, søner av Mikkel Larsson og Britha Pedersdotter, gardfolk på Bjørk. Eg oppdaga den gongen at det på Gjervik i Askvoll budde ein Peder Mikkelson som høver godt i alder og som i to ekteskap der ute let etter seg minst tre born. Han var fødd kring 1670 og døydde kring 1740. Er det nokon med ekspertise på Askvoll som kan bidra med fleire opplysningar om Peder Mikkelson på Gjervik og om han
 5. Ivar Moe er i eit anna emne i dag komen med følgjande etterlysing frå 1803: Eg var kjend med at Sjur Paulson flytte til København, men hadde ingen opplysningar om lagnaden hans der nede. Eg har no finne i alle fall ei vigsli for han i 1780, og kanskje er to jenter fødde noko senare òg døtrene hans med ei kone nr. 2? Kanskje sit det ein og annan ekspert på Danmark i Brukarforum som kan hjelpa meg finna fleire detaljar om denne huslyden? Her følger eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Sjur Paulson {Lien}, døypt {i Jost
 6. Dette er ein huslyd litt utanom det «vanlege». Det gjeld prestesonen Bastian Nilsson Stabel frå Holla som i 1753 kom som skulehaldar til Jostedalen etter at han før hadde vore klokkar til Fyresdal, men avsett frå den stillingi. Eg jobba ganske so intensivt med denne biografien for om lag 25 år sidan, men kom aldri skikkeleg «til bonns». Til dømers greidde eg ikkje med den gongens tilgjengelege kjelder å finna ut kven kona hans var, eller kvar det vart av Bastian og sambuaren hans etter 1758. Dotteri Kirsti er òg «borte vekk». Kanskje ligg tilhøvi i dag betre til rette for å kom
 7. Rasmus Ellendson frå garden Alsmo i Luster, var fødd i Jostedalen kring 1671, men flytte på 1690-talet til Valdres og er nemnd som soldat i eit soldatmanntal frå 1697 under gardane Bossum og Rognås i Aurdal. Han gifte seg i Aurdal 13.9.1705 med ei Martha Eriksdotter: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000707005 Er det nokon med lokal kunnskap i Aurdal i Valdres som kan hjelpa meg identifisera Martha og eventuelle born etter dette parfolket. Kvar vart det av dei? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Denne huslyden med opphav i Skjåk jobba eg ein god del med for om lag 25 år sidan, men eg vart ståande fast på mange stadar. Eg har no fått ein del nye opplysningar og har leitt meg fram til nokre andre, men no kjem eg ikkje lenger, og eg vonar på lite vetta hjelp i Brukarforum. Særleg er det eit «mysterium» kvar det vart av dei to eldste sønene, Lars og Johannes, som båe rekte å verta konfirmerte i Skjåk i 1849 før mori fór til Nordland. Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange interessante innlegg er dette manuskriptet no erstat
 9. Kyrkjeboki for Jostedalen inneheld for 16.1.1785 denne teksten: «D. 16de blev jordet En gammel svag omfarende Stakkar som hiemmehørdte til Loms Præstegield men var fød i Lysters gield nafnlig Christopher Kystelsen 65 Aar» https://media.digitalarkivet.no/view/11519/40 Denne namnekombinasjon er svært uvanleg, men faktisk dukkar det opp ein slik person i Lom som brudgom 22.10.1776: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001185284 Denne Christopher Kjøstelson Galde er enkjemann, medan bruri Marit Jacobsdotter Galde er enkje.
 10. Samuel Olson var fødd i Søndre Land 10.6.1851 som «uekte» son av målar Ole Samuelson og Anna Marie Hansdotter Fuglerudeiget: https://media.digitalarkivet.no/view/8975/23 Faren Ole Samuelson, opphavleg frå Viken i Sunndal på Nordmøre, flytte kring 1857 til Jostedalen der han gifte seg med Kari Endresdotter Elvekrog, og i 1866 utvandra dei til Amerika. Med «på lasset» til Jostedalen i 1857 var sonen Samuel; jmf. FT1865: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1427&kenr=002&bnr=0002&lnr=000 Han følgde òg me
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.