Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'lom'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 16 results

 1. Eg skulle gjerne ha opplysningar om Ola Johannesson Grindstugu, f. ca. 1769, gift 1796 med Ragnhild Persdatter, f. ca. 1754, begge frå Lomstraktene. Ola skal ha vore enkjemann ved giftarmålet med Ragnhild. Ho hadde ein son frå før med ein Syver Person. I 1797 står dei som brukarar i Botten (kan ha vore Randen). Året etter, 1798, var dei husmannsfolk på Grindstugu, ein plass under Lyngvesgardane, øvst i Vårdalen i Lom. Ved folketeljinga i 1801 var Ola "jordløs huusmand og betler" ein stad under Nordgard Lyngve. Ragnhild døydde visstnok i 1824. Ola døydde i 1828, begge som legdslemer på Ran
 2. Hei Noen som vet hvor jeg kan finne mer opplysninger om denne damen. Ragnhild er vel født. ca. 1650, ble gift med Ola Olsen Hoft fra Bøverdalen, jeg har registrert 7 barn på dem født i perioden 1679-1697. Er også interessert i opphavet til Ola Olsen Hoft, hans foreldre har jeg notert som Ola Olsen Hoft og Torø Rolvsdatter og de har jeg 6 barn av.
 3. Dette er ei anna kjempeutfordring som eg sleit med på 1980-talet, men som grunna mangel på kjelder aldri vart løyst den gongen. Kanskje det går betre no? I samband med ei tingsak (åstadsak?) i Luster i 1770 kom denne Thomas Halvorson fram som vitne og fortalte at han budde i Lom, og der hadde han nok butt i lang tid! Før han reiste dit var han husmann i Stein under Skagen i Luster, og han hadde nok med seg minst to born då han fór over fjellet... Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Thomas Halvorson Stein, frå Kilen,
 4. Denne huslyden arbeidde eg første gongen med tidleg på 1980-talet, den gongen kyrkjebøkene for Lom berre var tilgjengelege på Statsarkivet på Hamar, og eg greidde aldri å komma «heilt i mål» med alle datoane... I mellomtidi er òg bygdebøkene for Lom komne, og kanskje har dei opplysningar som kan komma til nytte? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Ellef Henrikson {Skagen}, var f. {i Luster} 12.8.1825. Ellef Henrikson flytte i ung alder til Lom der han 11.11.1851 gifte seg med Marit Rolfsdotter frå Brenna i Skjåk.
 5. Dette var utan tvil ein huslyd som levde i tråd med tankane til Hans Nielsen Hauge. Johannes og Britha gifte seg i Luster, men flytte tidleg til Lom der dei var gardbrukarar på Heslatadkjørvet. Eg veit ikkje kva bygdebøkene for Lom skriv om dei, men eg har oppdaga fem born. Dei to eldste flytte til haugianske slektningar i Grytten, medan ein tok over garden i Lom, og dei to siste utvandra til Buffalo Co., WI. Mange detaljar er komne på plass, men eg er ganske so «blank» på dei to eldste og manglar òg ein del detaljar for dei andre og huslydane deira. Her følgjer eit
 6. Knut Findson Forthun, son av Find Knutson og Kirsti Torbjørnsdotter, gardbrukarar på Fortun i Luster, vart døyptm i Luster 18.3.1742. Diverre manglar me konfirmantlister for Luster i åri kring 1759/1760, so han kan godt ha vorte konfirmert her, men me veit det ikkje. Derimot veit me at han levde då det i 1769 vart halde skifte etter faren Find Knutson. Han var då til stades, men i Luster ser me ikkje noko meir til denne karen etter den tid. https://media.digitalarkivet.no/view/24140/19?indexing= Kvar kan han ha vorte av? Bergen? ytre Sogn? Lo
 7. FT1865 for garden Kveum søndre i Lom syner denne huslyden: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0514&kenr=003&bnr=0019&lnr=00 Ole Johannesen hf g Gaardbruger og Selveier 1818 Lom Pauline Olsdatter Hans Kone g 1817 Ringeboe Johannes Olsen Deres Søn ug Hjælper Faderen
 8. Kari Østensdotter vart døypt «uekte» i Luster 26.12.1734. Far hennar var Østen Andersson (1706-1755), sidan gardbrukar på Holmestad i Luster, medan mori Anna Pedersdotter (Sage) (1716-1782) sidan gifte seg med husmann Sølfest Ingebrigtson (1716-1763) og busette seg på plassen «ved Sjøen» under Eide i Luster. Faren Østen Andersson vart gift med ei enkje som var faster til Anna Pedersdotter, men dei fekk ikkje born i lag og tok tydeleg tiln seg dotteri hans, Kari Østensdotter, som vart konfirmert frå Holmestad i 1756. Men der sluttar alle spor! Kari flytte frå Luster, o
 9. Kyrkjeboki for Jostedalen inneheld for 16.1.1785 denne teksten: «D. 16de blev jordet En gammel svag omfarende Stakkar som hiemmehørdte til Loms Præstegield men var fød i Lysters gield nafnlig Christopher Kystelsen 65 Aar» https://media.digitalarkivet.no/view/11519/40 Denne namnekombinasjon er svært uvanleg, men faktisk dukkar det opp ein slik person i Lom som brudgom 22.10.1776: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001185284 Denne Christopher Kjøstelson Galde er enkjemann, medan bruri Marit Jacobsdotter Galde er enkje.
 10. Dette er ei utfordring som eg vart merksam på alt tidleg på 1980-talet, men med dårleg kjeldetilgong fekk eg aldri gjort noko meir med saki den gongen. No er kanskje tidi kommi til å sjå litt meir på denne utfordringi? Christen Johannesson og kona Rønnaug Stenersdotter gifte seg i Lom 10.11.1756: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001183882 Christen og Rønnaug får ei dotter Kirsti som vart døypt frå Eidsneset (plass under garden Eide) i Luster 16.2.1772: https://media.digitalarkivet.no/view/11589/82 So forsvinn dei att frå Luster! Kva
 11. Eg syner til denne barnedåpen i Eid sokn av Gryttens prestegjeld: Marit Olsdotter, fødd 26.6. og døypt 2.8.1845. Foreldri var Marit Pedersdotter Glømstad(?) frå Lom og målar Ole Samuelson Vigen frå Sunndal: https://media.digitalarkivet.no/view/16030/40 Barnefaren fekk ogso eit «uekte» barn i Søndre Land i 1851, men flytte sidan til Jostedalen og gifte seg der før han i 1866 utvandra til Amerika. Men kvar vart det av denne dotteri som han fekk i Eid, Grytten? Kan det vera denne kona som ved FT1900 budde på Frøiset i Veøy? https://www.d
 12. Torø Anita Ringebo-Roen

  Marit og Anne Pedersdotter fra Lom til Amerika

  tar opp igjen dette emnet. Hva skjedde med Marit og Anne i Amerika
 13. Årets siste påskenøtt frå mi side dreier seg om ein heller «merkeleg» huslyd frå Luster der me veit at born voks opp og forsvann, men me kan ikkje finna sikre spor etter dei! Eg attgjev frå eit revidert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Johannes Torbjørnson Forthun, frå Fortun ( bnr. 3), var f. kring 1699 og d. e. 1770, truleg på Lovolden. Han gifte seg kring 1725 med Sophia Andersdotter frå Åsen i Jostedalen, f. i Jostedalen kring 1704. Men på eitt eller anna tidspunkt rauk dei visstnok uklare med kvarandre, og Sophia flytte heimatt til Jostedalen. Ho tente 1760
 14. Eg har prøvd å finne igjen Anton Antonsson frå Lom i USA. Han var fødd på Graffershaugen i Lom 10. august 1864 som son til Anton Larson og Eli Arnesdotter. Her er dåpen: https://media.digitalarkivet.no/kb10040808201040 Han utvandra til USA i 1881 med Sleepy Eye, Minnesota som reisemål: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000952219. Eg har ikkje funne noko meir sikker informasjon om han etter dette. Familien i Wisconsin fortel at Anton fyrst budde i Wisconsin og vart gift der, angra seg og så flytta til Minnesota. Anton had
 15. So har eg fått ei ny kjempeutfordring å hanskas med i Amerika: Peder Christenson Aasen, yngste barn av gardbrukar Christen Christenson Aasen (1781-1870) og kona Lucris Iversdotter (1789-1869), var fødd i Hafslo 7.9.1834: https://media.digitalarkivet.no/view/11456/87 Han budde i 1865 hjå foreldri sine i Hafslo: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038260002664 Han utvandra til Amerika i 1867: https://media.digitalarkivet.no/view/6870/64 Peder hadde tre eldre søstrer, Kirsti (1824), Lucris (1825) og Cecilia (1829) som før hadde utvandra
 16. Dette er ei oppfølging av to emner frå det gamle Brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/163391-78050-ole-jensson-1781-1875-frå-åsen-hafslo-til-runningen-lom-bygdebokoppslag/?tab=comments#comment-1395647 https://forum.arkivverket.no/topic/103639-17891-bjørnørroan-i-s-trøndelag-oppslag-i-bygdebok-ogeller-kyrkjebok/?tab=comments#comment-852938 Eg slit med den siste «finpussen» av manuskriptet mitt for denne huslyden med røter frå garden Åsen i Kinsedalen, Hafslo. Det gjeld Ole Jensson, òg kjend som «stortjuven frå Aasen». I åri kring 1805/1810 var Ol
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.