Jump to content
Arkivverket

Niels Jenssøn Friis og Elsebe Thomasdatters barn født ca 1598-1608: Dorthe, Jens, Thomas, Bendix og Johanne – en oversikt


Grete Singstad

Recommended Posts

I tråden Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim har mange spennende opplysninger framkommet. Tråden har imidlertid nådd hele 1000 innlegg og har blitt altfor lang og uoversiktlig. Det er derfor ikke lett å finne fram. Oppretter derfor egen tråd hvor opplysningene presenteres for de som måtte finne det interessant. Det henvises til enkelte innlegg i Friis-tråden hvor kilder presenteres, men alt er ikke tatt med. Siste oppdatering av Vincents Friis’ slekt finnes i  #1000.

 

Ved hjelp av en mengde kilder, bl.a. ved dokumentasjon av de som krevde arv i boet etter Vincents Jensen Friis, har vi klart å dokumentere tre sønner og to døtre av:

 

Elsebe Thomasdatter og Niels Jenssøn Friis, fogd i Tønder, Sønderjylland, Danmark

 

(med forbehold om Elsebe var mor til alle fem.) Det er fortsatt usikre ledd, disse er markert med ? Barna er satt i antatt rekkefølge:

 

1. Dorthe Nielsdatter Friis, f. omkr. 1598, død tidligst 1656 i Kragerø, Telemark. Gift først med Michel (evt. u.e barn), andre gang med kjøpmann Søren Jensen, død 1649. Barn:

 • Birgitte Michelsdatter, gift med Hans Andersen i Brevik, Telemark. (#183) (#254)
  • Anders Hansen
  • Laurits Hansen, gift med Ragnild Villumsdatter (7 barn i Brevik: Hans, Abraham, Jacob, Michel, Laurs, Niels, Maren) (#99)
  • Nils Hansen (Hafsund), gift med Anne Alfsen (1 sønn i Eidanger: Nils)
  • Maren Hansdatter, gift med Marcus Madsen i Trondheim, skifte 1690, (3 døtre i Trondheim: Anne, Johanne Friis, Dorthe Margrethe) (#183)
 • Cort Sivertsen (Sørensen) Adeler (1622-1675), admiral (#252) nbl.no,  slektshistoriewiki
 • Niels Sørensen Adeler (1628-1694), amtmann (#354) (#448)
 • ?Sofie Sørensdatter, gift med Jørgen Jensen Trane i Egersund (Ikke nevnt i arvekravet, eldre halvsøster med en annen mor?)

 

2. Jens Nielsen Friis, 1600-1662, fogd Inderøy og Sparbu, borgermester Trondheim. Liktale 1662 (#106). Gift med Johanne Vincentsdatter, d. 1669. Fem barn uten etterkommere (#28):

 • Niels Jensen Friis, f. 18. april 1628, død før 1662. Ingen barn. Er i litteraturen blandet sammen med Hr Niels på Tynset.
 • Elsebe Jensdatter Friis, f. 11. oktober 1629, død 20. okt. 1629.
 • Sønn, f. 18. nov. 1630, døde straks etter fødsel.
 • Vincents Jensen Friis, f. 4. juli 1632, død barnløs 1689 i Trondheim, skiftet mangler. Gift med Anne Mortensdatter Lerche, skifte 1726 (#217).
 • Jens Jensen Friis, f. 22. juli 1634, notarius og assessor i Trondheim, død barnløs 1680. Gift med Anna Eilersdatter Schøller. Ingen barn.

3. Thomas Nielsen Friis, f. omkr. 1604, sogneprest til Hof i Solør, Hedmark. Død 1645. Gift med Karen Jensdatter Bugge. Barn (#272):

 • Elsebe Thomasdatter Friis, gift 1. g. med visepastor i Verdal Peder Eriksen Juel, 2. g. med kapellan i Verdal Jacob Jacobsen Lund. Barn:
  • Karen (med Peder Juel). Gift 1. g. med sogneprest til Veøy Anders Eriksen Bredal, 2. g. med kapellan i Veøy Boy Boyesen Friis og 3. g. med kapellan i Grytten Anders Christophersen Lem (#483).
  • Thomas (med Peder Juel)
 • Niels Thomasen Friis, residerende kapellan til Vanylven, Sunnmøre. Var med på Cort Adelers orlogsflåte (#305). Gift med Boel Samuelsdatter Bugge. Barn:
  • Thomas, f. 2. juli 1671 (#621). Gift med Elisabeth Thomesdatter Ruus. Se også #864.
  • Maren, oppholdt seg i «Norland» 1689 (#847)
 • Thomas Thomasen Friis, kammerråd, landkommisær i Århus stift. Død 1689, barnløs. Gift med Karen de Hemmer.
 • Zephora Thomasdatter Friis, gift med Hans Didrichsen, tollbetjent på Nordmøre. Barn (brukte navnet Friis, #363 og STD):
  • Diderich (Fra Hans Diderichsens 1. ekteskap?)
  • Thomas. Tollkontrollør i Trondheim. Gift med Gunhild Petersdatter Kaasbøl.
  • Christian. Toller. Gift med Susanna Petersdatter Kaasbøl.
  • Cort
  • Fredrik
  • Hermand
 • Adriana Thomasdatter Friis, gift med David Jacobsen Jelstrup. Barn (#94):
  • Thomas
  • Sidsel, gift med Henrich Carstensen Schiøth.
  • Anne Catrine, gift med Lauritz (Lars) Pedersen Holte.

 

4. Bendix Nielsen Friis, f. omkr. 1606, student fra Ribe 1626 (#75). Sogneprest til Innvik, Nordfjord. Død 1650. Gift med Agnete Pedersdatter Krag, som han på forhånd «besov» (#852ff). Hun ble 2. gang gift med sogneprest Absalon Jørgensen Beyer. Fire barn (Se bilde #33) (Hr Bendix var ikke far til Claus Bendixen Friis #766) :

 • Elsebe Bendixdatter Friis, død 1721 i Bergen (#105). Gift ca 1670 med «studiosi» Anders Nilsen Gierig (Bager/ Bacher), død mellom ca 1692 og 1694 (#52, #125). Bodde på Fitjar og i Bergen. (#104 ff). Se også oppsummering #944.  Barn (#158).:
  • Anne Marie Bager (Gierg), gift med Didrich Jansen Selechen, hadde datteren Maren Diderichsdatter Selechen i Bergen
  • Marie
  • Dorothea Gierich (#171)
 • Marthe Bendixdatter Friis, f. omkr. 1647. Nevnt i skatt 1675 (#722). Gift 1. g. med sogneprest i Strinda Henrik Christensen Lyster, 2. g. med sogneprest i Strinda Jørgen Jonsen Brun. Barn:
  • Christian/Christen Henriksen Lyster, f. 16. okt. 1677 (#70). Gift 1. g. med Anna Ebbesdatter Horneman, 2. g. med Dorothea Lemvig (#66)
  • Agnete Henriksdatter Lyster, gift 1704 med Reinholt Friderich Hagerup (#102)
  • Bendix Henriksen Lyster, f. ca 1682, gift med Anna Juell (#66)
  • Henrik Jørgensen Brun, f. ca 1690 (#68)
 • NN døde spe.
 • Sønn, døde som barn.

 

5. Johanne Nielsdatter Friis, f. omkr. 1608, levde senest sept. 1689, død før jan. 1693 (#483). Gift med Jens Jensen Riber, borger i Trondheim og residerende ved Røros kobberverk. Barn:

 

 • ?Jens Jensen Friis, f. ca 1632 (#988), bosatt i Molde (#653), kroholder og husmann. Gift 1. g. med Marit Joresdatter Non /None, hun var først gift med Robert Cotton, som hun hadde barna Giøris Wibrandt f. ca 1656 og Ellen med (#313, #347, #994). Gift 2. med Anne. Barn fra 1. ekteskap:
  • Rubert, f. ca 1664, levde senest 1681(#988).
  • Ingeborg
  • Johanne
 • Niels Jensen Friis, f. 1628 -1633. Besegler og underskriver et skjøte sammen med foreldrene 1653 (#44). - ?Kanskje den samme som var sogneprest til Tynset, Hedmark. Død 1705. Er i litteraturen blandet sammen med Niels Jensen Friis i Trondheim (1628-før 1662), se over.
  Gift 1. g. med Kristine Andersdatter (Bruse/Meldal)), død ca 1687 (ingen barm), 2. g. ca 1689 med Boel Clausdatter Stabel, død 1699, 3. g. ca 1700 med Gidsken Pedersdatter Schjelderup. Barn (#631):
  • Barn i Trondheim med Blandina Hansdatter, ca 1656 (#628)
  • Trolig barn i Kvikne med Marit Andersdatter ca 1663. Utlagt far var Jo Eriksen Grøtli, som fikk bota på 12 rdl betalt av Niels Friis – og ble deretter tjener hos han.
  • Barn i Kvikne med Marta Nielsdatter (Ibsen) ca 1666, datter av Niels Ibsen og trolig Birgitte Mogensdatter Herdal (#642) (Var barnet Dorothea Friis? #936)
  • Barn i Tynset med Randi Eriksdatter ca 1670. Friis ble frikjent i Overhoffretten i 1674 (#639)
  • Sønn ca 1690 (som døde) med Boel Clausdatter Stabel, men Riborg Persdatter påstod at hun var mor.
  • Johanna Kirstina, f. jan/feb 1693 (#627), legalt barn av Boel Clausdatter Stabel, men hennes kunne det ikke være, til det var hun for gammel. Gift med auditør Arnoldus Raft (#688).
  • Clara Bolette, f. ca 1701, med Gisken Pedersdatter Schielderup. Gift 1. g. med Rasmus Daugaard, 2. g. med Daniel Hyll (#690).
 • Susanna Jensdatter, f. omkr. 1640? Levde 1693 (#483). Gift med Jacob Pedersen/Piters Medelfar (#544), Johanne Friis sin fullmektig i 1689 (#241), død 1691-92 (#477). Jacob Pedersens arvinger satt med gården Råde i Inderøy i 1697, gården var arv etter Vincents Friis (#441). Barn:
  • Karen, gift med Iver Ribe. Død uten livsarvinger før 1729.
  • Margrete Jacobsdatter Medelfar. Død uten livsarvinger før 1729.
  • Otte Jacobsen (Medelfar) Friis (#696), f. ca 1675, kapellan i Veøy. Elev i Trondheim 1691, student i København 1697 (#985). Skifte 1729 (#206). Gift før 1711 med N.N. (#650), gift 2. g. 1713 med Inger Margaretha Michaelsdatter Greve (#646). Ingen barn i ekteskap. Otte hadde en u.e. sønn Jacob (#972ff) som fikk arv etter Ingeborg og Johanne Jensdøtre i Molde. Jacob var født på Alstahaug i Helgeland (#973), død 1774 (#986).
  • Johanne Jacobsdatter Friis, gift med Morten Hansen Helm (krever arv etter Vincents Friis på vegne av sin kone) (#221). Bodde på Bakklandet 1711 (#708), før det var han forpakter på Tautra (#543 ). Fire sønner døpt i Trondheim; Otte 1704, Jens 1706, Wincentz 1708, Wincentz 1711. Blant fadderne finnes Lyster, Jelstrup og Friis (#523)

 

Se også Drep flere slektsvirus: Ekteskaps-stafetten i Nordfjord, Friis–Krag–Beyer–Schreuder 1640-1670

 

 

Edit:

Nettet florer med feilaktige opplysninger om flere av de overnevnte. Om en slik oversikt hjelper gjenstår å se. Det er lov å håpe.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

1. Dorthe Nielsdatter Friis, f. omkr. 1598, død tidligst 1656 i Kragerø, Telemark. Gift først med Michel (evt. u.e barn), andre gang med kjøpmann Søren Jensen, død 1649. Barn:

 • Birgitte Michelsdatter, gift med Hans Andersen i Brevik, Telemark. (#183) (#254)
  • Anders Hansen
  • Laurits Hansen, gift med Ragnild Villumsdatter (7 barn i Brevik: Hans, Abraham, Jacob, Michel, Laurs, Niels, Maren) (#99)
  • Nils Hansen (Hafsund), gift med Anne Alfsen (1 sønn i Eidanger: Nils)
  • Maren Hansdatter, gift med Marcus Madsen i Trondheim, skifte 1690, (3 døtre i Trondheim: Anne, Johanne Friis, Dorthe Margrethe) (#183)
 • Cort Sivertsen (Sørensen) Adeler (1622-1675), admiral (#252) nbl.no,  slektshistoriewiki
 • Niels Sørensen Adeler (1628-1694), amtmann (#354) (#448)
 • ?Sofie Sørensdatter, gift med Jørgen Jensen Trane i Egersund (Ikke nevnt i arvekravet, eldre halvsøster med en annen mor?)

 

Anne Marcusdatter ble gift med skomaker Anders Joensen. Skiftet etter han ble åpnet 17. april 1711. Barn nevnt:

 1. Marcus
 2. Anders 10 år
 3. Anna Margrete 20 år
 4. Johanne 18 år
 5. Margrete

 

Marcus Andersen Friis ble gift med Ingeborg Pedersdatter. De hadde følgende barn døpt i Vår Frue, Trondheim:

 1. Marcus, døpt 29. mai 1732.
 2. Anna Kirstina, døpt 27. aug. 1733
 3. Christopher, døpt 2. des. 1734
 4. Kiersten Margrethe, døpt 28. sept. 1736
 5. Anna Johanna, døpt 31. jan. 1738
 6. Ingebor Anna, døpt 18. juni 1740

Marcus Friis ble gravlagt 17. april 1754, 59 år gammel.

 

 

Forresten interessant å se at etter fire kvinneledd bruker Marcus navnet Friis.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

I den andre debatten om Dorthea Friis https://forum.arkivverket.no/topic/191324-dorothea-friis-og-arvingene-etter-vincents-jensen-friis-1632-1689-i-trondheim/page-51innlegg 1002 fremkommer informasjon om en Berthe Friis. Det kan være en mulig etterkommer.

 

I skiftet etter Martinus Michelsen Vahl  7 april 1768 står det å lese (konf. siste innlegg i forrige debatt): ældste Söster Berthe Friis 69 aar gl: nærværende (Bergen skifteprotokoll nr 5, folio755 b.)

 

Martinus f. 1694 ble gift før 1732 m. Girche Friis (Fris), og foruten Berthe (eldst) skal hun ha hatt en yngre søster Elisabeth Friis og en bror Cornelius Friis (myndig i 1732), dvs. f. før 1707). Søsknenes mor var Lisbeth Reutzer (skifte 24. jan. 1732, 5 barn)

 

Edit: og Lisbeth Reutzer var g.m. en Morten Friis. Hvem kan det ha vært?

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

Anne Marcusdatter ble gift med skomaker Anders Joensen. Skiftet etter han ble åpnet 17. april 1711. Barn nevnt:

 1. Marcus
 2. Anders 10 år
 3. Anna Margrete 20 år
 4. Johanne 18 år
 5. Margrete

 

Ved skiftet i 1711 hadde Anders Joensen/Jonasen vært død i flere år, dette blir også bemerket. I skiftet blir Anne kalt vankelmodig – dette var vi innom i Friis-tråden #189 – og av gjeld i boet var bl.a. en ubetalt bot på 6 rdl for leiermål av dom 4. mai 1706. Imidlertid finner jeg ingen dom ført denne dagen, men to mnd før finnes en sak:

 

4. mars 1706 førte prokurator Morten Fogdt saken på Anna Anders Jonasens vegne, etter at hun (og andre) hadde blitt stevnet av inspektør Hans Nielsen for skyldige bøter. Prokuratoren henviste til et benådningsbrev fra kongen, men Hans Nielsen påsto at brevet måtte framlegges. Så vidt jeg forstår ble det ikke avgjort om hun var pliktig eller ikke til å betale boten etter loven.

Saken var oppe igjen 11. mars, uten at det ble noe avgjørelse, man ventet på kopi av brev. Jeg har ikke lett etter endelig dom, men etter det vi vet ble hun dømt til å betale.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Tingbok 1A 27, 1706-1707

 

Når leiermåler ble begått er ikke godt å si, dessverre er ikke byregnskapet digitalisert slik at man kan sjekket sikt og sakefallslister. Anne Marcusdatter var i alle fall enke på høsten 1705, da hun nevnes i panteboka:

Anna Marcusdatter sl. Anders Joensens (Jonasen) skjøte til Jens Madsen. Gjelder en «strimmel» jord – «Som udi nogen tid tilforn hafver Været udi process og trette og endelig Ved dom mig tilfalden» - i Dronningens gate. Underskrevet 9. okt. og publisert 22. okt. 1705.

Protokollnummer: 2a, Sted: Trondheim by

 

Kanskje døde Anders Joensen i 1704 eller tidlig 1705 - eller før. Hun må ha hatt dårlig råd for det ble ikke betalt for Anders skomagers begravelse før 30. nov. 1706. Hennes egen begravelse ble det betalt for 28. aug. 1715.

Trøndersk personalhistorie. 1, Brodahl

 

Skomaker Anders skrev selv seg som Jonasen, dette kommer fram av panteboka 1692.

 

Av Rådstuerettsprotokollen 26. april 1706 ses at de også hadde ei datter Maren:

 

«Maren Andersdatter, paa sin moder Ane Sl. Anders skoemagers Vegne, begierte ydmygst, at som skomagernis oldermand, hafver forestilled hand Een Svend med Navn Lars Matsøn som nogen tid har tient, og levedt her udj Byen, at denne Svend, matte hand blifve bevilged till skoemager arbeyd, den Mester Svend, og at hand da haver maatte Indskrifvis –

Lars Matsøn, faar først at forblifve ½ aar til paa Enchen Anders Skomagers Verchsted paa for Sig, og fornemmis hand da skiche sig vell og vill blifve ved huset, skall hand blifve Indskrevfen for Mester Svend.»

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim rådstuerett, Rådstuerettsprotokoll , 1705-1707

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...

 

Har man kommet noe lenger i retning av en konklusjon med hensyn til
hvem som var foreldrene til Jens Jensen Friis (ca.1632-ca.1700) i Molde ?

 

Jens Jensen Riber (g.m. Johanne Nielsdatter Friis (c1608-c1691) fra Tønder i Sønderjylland)

var 'resident' ved Røros kobberverk (etter 1653) og brukte (?) gården Gullikstad på Røros i 1663.

Opphavet til denne Jens Jensen Riber er såvidt jeg forstår heller ikke verifisert.
(Kan han være i slekt med Anders Nielsen Riiber på Hitra ?).

Jens Jensen Riber (død ca. 1665 ?) var Trondhjems-borger. I 1653 skjøter han fra seg sin gård (i Tr.heim ?).

Medbesegler ved overskjøtingen i 1653 er sønnen Niels, og visstnok også sønnen Jens.

 

Det er slik jeg forstår det høyst usikkert om Jens Jensen Friis (ca.1632-ca.1700)  (34 år i Molde i 1666),

er sønn av ovennevnte Johanne Friis og Jens Riber (Kan han ist. f.eks. være s. av Jens Clauss. Friis ?).

 

Jens Jensen Friis (ektemann nr. 2 til Maritte Jorisdatter Noon) var kroholder i 1688 og husmann i 1690)

og i 1693 bosatt i Fanne otting i Molde (håndverker / skredder ?). Han og Maritte hadde barna

 • Rupert      (oppkalt etter Marittes forrige ektemann Robert Cotton)
 • Ingeborg  (oppkalt etter Marittes mor, Ingeborg Henriksdatter)
 • Johanna   (eventuelt oppkalt etter sin 'mulige' (?) farmor Johanne Nielsd. Friis (Tr.h./Røros)?)

Søstrene Ingeborg og Johanne ble arvet av Jacob Ottesen Friis (1772-74), kjøpm. i Molde (testam. 1741).

Jacob var muligens en sønnesønn av Susanne Jensd. Friis (g.m. Tr.h.borger Jacob Pedersen Medelfart), 
muligens en datter av ovennevnte Tr.hj.borger Jens Jensen Riber (Tr.h./Røros).

Link to comment
Share on other sites

På 31.1.2016 den 21.15, Christian Arentz skrev:

I den andre debatten om Dorthea Friis https://forum.arkivverket.no/topic/191324-dorothea-friis-og-arvingene-etter-vincents-jensen-friis-1632-1689-i-trondheim/page-51innlegg 1002 fremkommer informasjon om en Berthe Friis. Det kan være en mulig etterkommer.

 

I skiftet etter Martinus Michelsen Vahl  7 april 1768 står det å lese (konf. siste innlegg i forrige debatt): ældste Söster Berthe Friis 69 aar gl: nærværende (Bergen skifteprotokoll nr 5, folio755 b.)

 

Martinus f. 1694 ble gift før 1732 m. Girche Friis (Fris), og foruten Berthe (eldst) skal hun ha hatt en yngre søster Elisabeth Friis og en bror Cornelius Friis (myndig i 1732), dvs. f. før 1707). Søsknenes mor var Lisbeth Reutzer (skifte 24. jan. 1732, 5 barn)

 

Edit: og Lisbeth Reutzer var g.m. en Morten Friis. Hvem kan det ha vært ?

.

Ektemannen til Elisabeth (Lisbeth) Corneliusdatter Reuytzer (c1675-1732) var

såvidt jeg vet Morten Boyessøn Friis (c1664-et.1724)

(sønn av rådmann og borgermester i Trondheim, Boye Petersen Friis (c1620-1669) og hans 2. hustru Maren Mortensdatter Lerche (c1640-1726)).

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.